Dostawa zasilacza buforowego, falownika oraz szybkiego łącznika wraz z uruchomieniem na potrzeby zadania: „Wymiana urządzeń napięcia gwarantowanego dla PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Lublinie”

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu pn.: Dostawa zasilacza buforowego, falownika oraz szybkiego łącznika wraz z uruchomieniem na potrzeby zadania: „Wymiana urządzeń napięcia gwarantowanego dla PGE Energia Ciepła SA Oddział Elektrociepłownia w Lublinie”

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 6 do SWZ

Załączniki do Projektu Umowy

Załącznik nr 5 - do Projektu Umowy

Załącznik nr 6 - do Projektu Umowy

Załącznik nr 7 - do Projektu Umowy

Załącznik nr 8 - do Projektu Umowy