Usługi specjalistyczne
  • Wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej w sieciach niskiego oraz średniego napięcia
  • Wykonywanie pomiarów po montażowych aparatury w sieciach elektroenergetycznych niskiego , średniego oraz wysokiego napięcia.
  • Prowadzenie uruchomień w sieciach elektroenergetycznych niskiego , średniego oraz wysokiego napięcia.
  • Wykonywanie pomiarów okresowych w sieciach elektroenergetycznych niskiego , średniego oraz wysokiego napięcia.
  • Próby funkcjonalne układów zabezpieczeń stacji elektroenergetycznych niskiego , średniego oraz wysokiego napięcia.
  • Lokalizacja uszkodzeń linii kablowych niskiego i średniego napięcia
  • Lokalizacja uszkodzeń kabli światłowodowych

Przejdź do galerii