Kontakt
Kontakt

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

ul. Instalacyjna 2
97-427 Rogowiec k/Bełchatowa (bud. A300)
NIP: 769-19-19-493     REGON: 590768681

Kapitał zakładowy: 400 000,00 zł (wpłacony w całości)
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – nr KRS 0000143043

Internet: www.es-k.pl; E-mail: esk@es-k.pl

Sekretariat


Tel: +48 44 735 40 34
Tel. kom: 605 178 890 w godz. 7.00 - 15.00
Fax: +48 44 735 40 35

 

Główny Inżynier ds. Dystrybucji i Obrotu Energią


Tel: +48 44 735 40 34 wew. 218

 

Zgłaszanie awarii urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych


Tel: +48 44 735 40 34

Tel: +48 44 735 17 67

Tel: +48 607 354 226

 

Księgowość - Płatności


Tel: +48 44 735 40 34 wew. 208