O firmie

Energoserwis Kleszczów Sp. z o. o. jest firmą założoną przez ELBIS Sp. z o.o. oraz Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów dnia 27 kwietnia 2000r.

Obecnie udziałowcem Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. posiadającym 51% jej udziałów oraz Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów posiadająca 49% udziałów.

Ideą powstania oraz funkcjonowania firmy Energoserwis Kleszczów Sp. z o. o. jest stworzenie prężnego przedsiębiorstwa, które w połączeniu z takimi elementami jak najnowocześniejsza technika, wysoko wykwalifikowani i zaangażowani pracownicy sprosta najcięższym wyzwaniom związanym z rozwojem energetyki, budową, utrzymaniem i modernizacją systemu elektroenergetycznego.

Firma w sposób ciągły wzbogaca swoją ofertę poprzez świadczenie usług kompleksowych, począwszy od fazy projektowania do instalacji i montażu, a kończąc na pracach pomiarowo-kontrolnych przekazywanych do użytku obiektów elektroenergetycznych.

Potencjał techniczny i technologiczny oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy stanowią solidną podstawę dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Wszystkie te atuty powodują, że firma Energoserwis Kleszczów Sp. z o. o. jest w pełni przygotowana, aby spełnić oczekiwania naszych inwestorów.