Działalność

Działalność

 • Projektowanie, budowa napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych wszystkich napięć,
 • Usługi serwisowe dla stacji elektroenergetycznych,
 • Pomiary uziemień,
 • Montaż linii światłowodowych oraz linii telekomunikacyjnych kablowych,
 • Kompletacja dostaw i usług, pełnienie funkcji generalnego realizatora dla inwestycji energetycznych,
 • Przygotowanie lokalizacyjne obiektów z wymaganymi uzgodnieniami,
 • Przygotowanie postępowania formalno - prawnego dla realizacji inwestycji z wywłaszczeniem gruntów i pracami geodezyjnymi

Prowadzimy prace elektromontażowe, instalacyjne, modernizacyjne i odtworzeniowe w zakresie :

 • stacji transformatorowych i rozdzielnic wnętrzowych i napowietrznych,
 • instalacji oświetlenia i siły,
 • instalacji automatyki, sterowania i sygnalizacji,
 • instalacji teletechnicznych, p-poż. i komputerowych,
 • instalacji antywłamaniowych, monitoringu i nagłośnienia.

Prowadzimy usługi specjalistyczne w zakresie :

 • prac regulacyjno-pomiarowych urządzeń elektrycznych nowych i w eksploatacji,
 • opracowań dokumentacji technicznej,
 • nadzoru, rozruchu technologicznego oraz eksploatacyjnego, konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych.