Obszar Działania

Spółka Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. świadczy usługi związane, z obrotem, dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej na terenie Gminy Kleszczów i Zaplecza Wspólnego Użytkowania w Rogowcu przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów oraz na terenie Gminy Kisielice

Majątek sieciowy eksploatowany przez Spółkę dla obszaru sieci elektroenergetycznych Gminy Kleszczów został w całości wydzierżawiony od Gminy Kleszczów i obejmuje sieć składającą się z sieci na napięciu 110 kV, 30 kV, 15 kV, 0,4 kV wraz ze stacjami.

Dla obszaru Zaplecza Wspólnego Użytkowania w Rogowcu Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. od kwietnia 2008 roku jest właścicielem sieci elektroenergetycznych na napięciu 15 kV, 6 kV i 0,4 kV wraz ze stacjami transformatorowymi.

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na terenie powiatu bełchatowskiego wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. na wniosek właściciela sieci dystrybucyjnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. został wyznaczony przez Prezesa URE operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego decyzją nr DPE-4711-45(14)/2012/1345/KL z dnia 19.04.2012 r., na okres od dnia 1 czerwca 2012r. do dnia 31 grudnia 2025r. na sieciach stanowiących własność przedsiębiorcy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie na terenie gmin Bełchatów, Kleszczów, Kamieńsk, Szczerców, Sulmierzyce, Rząśnia, Kiełczygłów, Zgierz (województwo łódzkie), oraz na sieciach stanowiących własność PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie i PGE Energia Natury Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie na terenie Gminy Kisielice (województwo warmińsko-mazurskie) zgodnie z decyzją Prezesa URE nr DRE-4711-37(3)/2015/1345/BT z dnia 18.11.2015r.

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. informuję, że od dnia 1 stycznia 2017 r. przestaje pełnić obowiązki OSD na sieciach PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów i Oddział Elektrociepłownia Zgierz, w związku z rozwiązaniem umowy powierzającej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.