Cennik energii elektrycznej

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. uprzejmie informuje o wprowadzeniu nowego cennika energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowych 

A, B, C i R, który będzie obowiązywał od dnia 01 lutego 2023r. Nowy cennik zatwierdzony został Uchwałą Zarządu  nr 8/2023 z dnia 17.01.2023r.

Cennik obowiązujący od 01-02-2023r.

Cennik obowiązujący od 01-01-2023r.do 31-01-2023r

Cennik obowiązujący od 01-11-2022r.do 31-12-2022r.

Cennik obowiązujący od 01-01-2022r. do 31-10-2022r