Cennik energii elektrycznej

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. uprzejmie informuje o wprowadzeniu nowego cennika energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowych 

A, B, C i R, który obowiązuje od dnia 01 stycznia 2022r. Nowy cennik zatwierdzony został Uchwałą Zarządu  nr 128/2021 z dnia 10.12.2021r.

Cennik obowiązujący od 01-01-2022r.

 

 

Cennik obowiązujący od 01-11-2021r.

 

Cennik obowiązujący od 24-01-2020r do 31-10-2021r.