Dokumenty do pobrania

 

WNIOSKI

 

Wniosek o wydanie warunków_przyłączenia

Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości do wniosku

Wniosek o sprawdzenie i przyłączenie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zawarcie umowy usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej

Klauzula informacyjna RODO do wniosku o zawarcie umowy

Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych

Wniosek o zmianę taryfy z C11 na G11 oraz mocy umownej

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców

 

Wniosek o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji, zgłoszenie mikroinstalacji / dokument instalacji

Załącznik nr 1 do Wniosku o określenie warunków przyłaczenia mikroinstalacji, zgłoszenie mikroinstalacji / dokument instalacji

Oświadczenie instalatora mikroinstalacji

 

Wniosek o objęcie ochroną obiektu przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

 

Formularz aktualizacji danych Klienta

Oświadczenie e-faktura

 

WZORY UMÓW

Wzór umowy GUD

Wzór umowy GUD-k

Wzór umowy kompleksowej G C1x

Wzór umowy kompleksowej dla  prosumenta G

Wzór umowy kompleksowej dla prosumenta C1x

Ogólne Warunki  wykonywania umów kompleksowych G

Ogólne Warunki wykonywania umów kompleksowych C1x

Ogólne Warunki wykonywania umów kompleksowych niekonsument C1x

Ogólne Warunki świadczenia usług dystrybucji z mikroinstalacją

Ogólne Warunki świadczenia usług dystrybucji z bez mikroinstalacji

Ogólne warunki umów o świadczenie usług dystrybucji w zakresie wytwarzania i odbioru energii elektrycznej dla modułu wytwarzania energii typu A,B,C.

Regulamin wykonywania umów kompleksowych dla prosumentów

 

Cennik usług dodatkowych wykonywanych bez użycia materiałów na życzenie klientów OSD Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

- bez uwzględniania usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy zawartych z  "Taryfie" rozdz. 5.