Wnioski / Wzory umów

 

WNIOSKI

 

Wniosek o wydanie warunków_przyłączenia

Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości do wniosku

Wniosek o sprawdzenie i przyłączenie wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz zawarcie umowy usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej

Klauzula informacyjna RODO do wniosku o zawarcie umowy

Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych

Wniosek o zmianę taryfy z C11 na G11 oraz mocy umownej

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla wytwórców

Druk zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji oraz rozbudowy mikroinstalacji

Wniosek o objęcie ochroną obiektu przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

 

WZORY UMÓW

Wzór umowy GUD

Wzór umowy kompleksowej G C1x

Wzór umowy kompleksowej dla  prosumenta

Regulamin wykonywania umów kompleksowych

Regulamin wykonywania umów kompleksowych dla prosumentów