Wskaźniki

Zgodnie z § 48 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. zdnia 23 kwietnia 2023r. poz. 819 z późniejszymi zmianami) przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców:

 -  dla obszarów sieci dystrybucyjnych Gminy Kleszczów (KLE) i sieci Zaplecza Wspólnego Użytkowania (ZWU) w Rogowcu za rok 2023.

 

 

                      Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2023