Wskaźniki

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. z późniejszymi zmianami) przedstawiamy wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców:

 -  dla obszarów sieci dystrybucyjnych Gminy Kleszczów (KLE) i sieci Zaplecza Wspólnego Użytkowania (ZWU) w Rogowcu za rok 2021.

 

 

                      Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2021