Taryfy dla energii elektrycznej

Informujemy uprzejmie, że  Energoserwis Kleszczów  Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą nr 8/2024 Zarządu Spółki z dnia 24.01.2024r.,  zatwierdza    i przyjmuje do stosowania od dnia 07 lutego 2024 roku XVI „Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie  obrotu dla odbiorców grup taryfowych G”  na obszarze działania Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.43.13.2023.ASa1 w dniu 23 stycznia 2024 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr 14 (4258)  w dniu 23 stycznia 2024r.

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zmianie taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej Przedsiębiorstwa, zatwierdzonej decyzją z dnia 17 marca 2023 r., znak: DRE.WRE.4211.88.9.2022.AKr3, w części dotyczącej stosowania nowych stawek opłat dystrybucyjnych stałych i zmiennych od dnia 01 kwietnia 2023r. ( decyzja nr  DRE.WRE.4211.88.9.2022.AKr3 z dnia 17.03.2023r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), zgodnie z Uchwałą nr 39/2023 Zarządu Spółki z dnia 17.03.2023r. z mocą obowiązywania od dnia 01.04.2023r.

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zmianie taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej Przedsiębiorstwa, zatwierdzonej decyzją z dnia 14 października 2022 r., znak: DRE.WRE.4211. 14.14.2022.KK, w części dotyczącej stawki opłaty jakościowej od dnia 01 lutego 2023r. ( decyzja nr  DRE.WRE.4211.88.3.2022.AKr3 z dnia 17.01.2023r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), zgodnie z Uchwałą nr 11/2023 Zarządu Spółki z dnia 18.01.2023r. z mocą obowiązywania od dnia 17.01.2023r.

Energoserwis Kleszczów  Sp. z o.o.   informuje, że zatwierdza i przyjmuje do stosowania od dnia 01 listopada 2022 roku XV „Taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie  obrotu dla odbiorców grup taryfowych G”  na obszarze działania Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą nr 100/2022 Zarządu Spółki z dnia 18.10.2022r.,

Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WRE.4211.14.14.2022.KKu z dnia 14 października 2022 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr 232 (3743) w dniu 17 października 2022r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją URE od dnia 01.01.2022r. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.  w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi stosuje stawki opłaty mocowej zgodne z wytycznymi URE.

Link do informacji:    https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9800,Rynek-mocy-Prezes-URE-wyliczyl-wysokosc-oplaty-za-utrzymanie-bezpieczenstwa-ener.html

 

         

 

Pliki do pobrania aktualne:

2024-01-23 - Taryfa dla energii elektrycznej ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2023-03-17 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2023-01-17 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2022-10-14 -Taryfa dla energii elektrycznej ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp.z o.o.

 

Pliki do pobrania archiwalne:

2021-10-13-Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp.z o.o.

2020-11-26 -Taryfa dla energii elektrycznej ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp.z o.o.

2019-12-24 - Zmiana taryfy i okresu obowiazywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2019-09-30 - Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2019-03-06 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp.z o.o.

2018-09-11 - Taryfa dla energii elektrycznej ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2017-12-07 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2017-07-18 - Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o. 

 2016-12-13 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.    

 2016-07-11 - Taryfa dla energii ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp z o.o.

2016-01-14 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o. 

2015-12-17 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp z o.o.

2015-12-07 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp z o.o.

2015-10-29 - Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2015-09-30 - Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o. 

2015-08-07 - Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2015-01-01 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2015-01-01 - Taryfa dla energii ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2013-12-11 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2013-01-11 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2013-01-01 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2012-10-01 - Taryfa dla energii ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2012-01-01 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2011-05-31 - Taryfa dla energii ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2010-12-06 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2010-03-15 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2009-11-23 - Taryfa ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.