Taryfy dla energii elektrycznej

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zmianie okresu obowiązywania Taryfy, który został wydłużony do dnia 31 marca 2022r.,  zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.53.2.2021.KKu z dnia 13 października 2021 r. 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją URE od dnia 01.01.2022r. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.  w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi stosuje stawki opłaty mocowej zgodne z wytycznymi URE.

Link do informacji:    https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9800,Rynek-mocy-Prezes-URE-wyliczyl-wysokosc-oplaty-za-utrzymanie-bezpieczenstwa-ener.html

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją URE od dnia 01.01.2021r. Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.  w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi stosuje stawki opłaty OZE, kogeneracyjnej, przejściowej oraz mocowej zgodne z wytycznymi URE.

Link do informacji:    https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9184,Wazna-informacja-dla-dystrybutorow-energii-elektrycznej.html

 

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zostaje wprowadzona „XIV Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie  obrotu dla odbiorców grup taryfowych G” do stosowania na obszarze działania Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. od dnia 11 grudnia 2020 roku, zgodnie z Uchwałą nr 116/2020 Zarządu Spółki Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. z dnia 26.11.2020r.

            Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2020 r. znak DRE.WRE.4211.10.17.2020.KKu i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna nr 263 (3217) z dnia 25 listopada 2020r.

         

Pliki do pobrania aktualne:

2021-10-13-Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp.z o.o.

2020-11-26 -Taryfa dla energii elektrycznej ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp.z o.o.

 

Pliki do pobrania archiwalne:

2019-12-24 - Zmiana taryfy i okresu obowiazywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2019-09-30 - Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2019-03-06 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp.z o.o.

2018-09-11 - Taryfa dla energii elektrycznej ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2017-12-07 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2017-07-18 - Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o. 

 2016-12-13 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.    

 2016-07-11 - Taryfa dla energii ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp z o.o.

2016-01-14 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o. 

2015-12-17 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp z o.o.

2015-12-07 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp z o.o.

2015-10-29 - Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2015-09-30 - Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o. 

2015-08-07 - Zmiana okresu obowiązywania taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2015-01-01 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2015-01-01 - Taryfa dla energii ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2013-12-11 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2013-01-11 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2013-01-01 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2012-10-01 - Taryfa dla energii ENERGOSERWIS KLESZCZÓW Sp. z o.o.

2012-01-01 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2011-05-31 - Taryfa dla energii ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2010-12-06 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2010-03-15 - Zmiana taryfy dla ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.

2009-11-23 - Taryfa ENERGOSERWIS KLESZCZOW Sp z o.o.