Zmiana sprzedawcy

Odbiorcy energii elektrycznej, przyłączeni do sieci dystrybucyjnej Energoserwisu Kleszczów Sp. z o.o. pełniącego funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), od dnia 1 lipca 2007 roku posiadają prawo zakupu energii elektrycznej od dowolnego wybranego przez siebie Sprzedawcy, czyli podmiotu posiadającego nadaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję i wynikające z niej prawo do obrotu energią elektryczną.

Prawo Odbiorcy do wyboru Sprzedawcy oraz procesy związane ze zmianą Sprzedawcy są regulowane poprzez ustawę Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984), rozporządzenia wykonawcze oraz zapisy w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)  i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

W celu zapewnienia ciągłości sprzedaży zmiana Sprzedawcy jest dokonywana z uwzględnieniem zasad i okresów rozwiązywania umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej przez Odbiorcę z dotychczasowym Sprzedawcą.

Efektem wyboru nowego Sprzedawcy będzie powstanie dla Odbiorcy dwóch różnych umów:

- z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – umowy o świadczenie usług dystrybucji (oznaczanej jako OSD – URD Odbiorca),

- ze Sprzedawcą – umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wykaz Sprzedawców mogących świadczyć usługi sprzedaży energii elektrycznej na obszarze działania Energoserwisu Kleszczów Sp. z o.o.:

 • PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
 • TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
 • Innogy Polska S.A. (RWE Polska S.A.)
 • PGE Obrót S.A.
 • FITEN S.A.
 • ENEA S.A.
 • Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. (dawniej Veolia Energia Polska S.A., Dalkia Polska S.A.)
 • Energa-Obrót S.A.
 • Audax Energia Sp. z o.o. (Deltis Sp. z o.o.)
 • Energia dla firm S.A.
 • PGNiG S.A.
 • ENGIE Energia Polska S.A.
 • Fortum Marketing and Sales Polska S.A. (DUON Marketing and Trading S.A.)
 • TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
 • Axpo Polska Sp. z o.o.
 • ECOERGIA Sp. z o.o.
 • PKP Energetyka S.A.
 • INTER ENERGIA S.A.
 • Elektra S.A. (Polski Prąd S.A.)
 • PGB Dystrybucja Sp. z o.o.
 • PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
 • D-Energia Sp. z o.o.
 • CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
 • Corrente Sp. z o.o. Sp. k.
 • Green S.A.
 • Energie2 Sp. z o.o.
 • HANDEN Sp. z o.o.
 • Pulsar Energia Sp. z o.o.
 • PAK-Volt S.A.
 • InfoEngine S.A.
 • ENEFIT Sp. z o.o.
 • PKN Orlen S.A.
 • ORANGE Polska S.A.
 • Orange Energia Sp. z o.o.
 • Polenergia Obrót S.A.
 • Energia Polska Sp.z o.o.
 • Ignitis Polska Sp. z o.o.