Uzgodnienia zmian, konsultacje

 

Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2023 IRiESD

Informujemy o zakończeniu z dniem 16.03.2023r. procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2023 IRiESD.

Raport z konsultacji z użytkownikami systemu został zamieszczony wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. pod adresem www.es-k.pl

Zatwierdzona przez Zarząd spółki Energoserwis Kleszczów Karta Aktualizacji nr 1/2023 IRiESD wchodzi w życie z dniem 17.03.2023r.

Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2023 IRiESD

 

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2023 IRiESD

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.  informuje, że z dniem 16.02.2023r. rozpoczął się proces konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2023 IRiESD zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym poddajemy do konsultacji społecznych projekt projekt Karty Aktualizacji nr 1/2023, który został opublikowany na stronie www.es-k.pl

Uwagi do treści projektu Karty Aktualizacji nr 1/2023 należy przesyłać pocztą elektroniczną na wskazany  adres w komunikacie w terminie do dnia 16.03.2023 roku z podaniem nazwy podmiotu zgłaszającego uwagi, dane teleadresowe, treść uwagi wraz z uzasadnieniem, propozycje zapisów na podanym Formularzu zgłaszania uwag.

 

Zakończenie procesu konsultacji projektu aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energoserwis Kleszczów Sp.z o.o.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20.06.2022r o rozpoczęciu procesu konsultacji, Energoserwis Kleszczów Sp.z o.o. zakończyła w dniu 22.07.2022r. proces konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Raport z konsultacji z użytkownikami systemu został zamieszczony wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. pod adresem www.es-k.pl

Zatwierdzona przez Zarząd spółki Energoserwis Kleszczów Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wchodzi w życie z dniem 25.07.2022r.

Raport z konsultacji IRiESD z dnia 22.07.2022r.

 

Komunikat w sprawie procesu aktualizacji IRiESD

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.  informuje, że rozpoczął się proces konsultacji aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie dostosowania jej zapisów do aktualnie obowiązujących zapisów Prawa energetycznego i innych aktów prawnych.

W związku z powyższym poddajemy do konsultacji społecznych projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), który został opublikowany na stronie www.es-k.pl

Uwagi do treści projektu IRiESD należy przesyłać pocztą elektroniczną na wskazany  adres w komunikacie w terminie do dnia 21.07.2022 roku z podaniem nazwy podmiotu zgłaszającego uwagi, dane teleadresowe, treść uwagi wraz z uzasadnieniem, propozycje zapisów na podanym Formularzu zgłaszania uwag.

 

Zakończenie procesu konsultacji projektu aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 21.05.2021r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. zakończyła w dniu 07.06.2021r. proces konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Raport z konsultacji z użytkownikami systemu został zamieszczony wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. pod adresem www.es-k.pl

Zatwierdzona przez Zarząd spółki Energoserwis Kleszczów Karta Aktualizacji Nr 1/2021, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,  wchodzi w życie z dniem 22.06.2021r.

 

Komunikat w sprawie procesu aktualizacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.  jest zobowiązana dostosować zapisy swojej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej do wymagań aktualnie obowiązujących zapisów Prawa energetycznego i innych aktów prawnych.

W związku z powyższym poddajemy do konsultacji społecznych, projekt Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), która została umieszczona na stronie www.es-k.pl

Uwagi do treści projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD należy przesyłać pocztą na wskazany  adres w Komunikacie w terminie do dnia 07.06.2021 roku z podaniem nazwy podmiotu zgłaszającego uwagi, dane teleadresowe, treść uwagi wraz z uzasadnieniem, propozycje zapisów.

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD

Projekt Karty Aktualizacji 1/2021 IRiESD

Formularz zgłaszania uwag

 

 

Zakończenie procesu konsultacji projektu aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 14.05.2019r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. zakończyła w dniu 29.05.2019r. proces konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Raport z konsultacji z użytkownikami systemu został zamieszczony wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. pod adresem www.es-k.pl

Zatwierdzona przez Zarząd spółki Energoserwis Kleszczów Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, tekst jednolity,  wchodzi w życie z dniem 05.06.2019r.

Pismo okólne informujące o zakresie wprowadzonych zmian w IRiESD Pismo_4_2019