Uzgodnienia zmian, konsultacje

Zakończenie procesu konsultacji projektu aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 14.05.2019r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. zakończyła w dniu 29.05.2019r. proces konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Raport z konsultacji z użytkownikami systemu został zamieszczony wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. pod adresem www.es-k.pl

Zatwierdzona przez Zarząd spółki Energoserwis Kleszczów Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, tekst jednolity,  wchodzi w życie z dniem 05.06.2019r.

Pismo okólne informujące o zakresie wprowadzonych zmian w IRiESD Pismo_4_2019