Uzgodnienia zmian, konsultacje

 

Zakończenie procesu konsultacji projektu aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 21.05.2021r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. zakończyła w dniu 07.06.2021r. proces konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Raport z konsultacji z użytkownikami systemu został zamieszczony wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. pod adresem www.es-k.pl

Zatwierdzona przez Zarząd spółki Energoserwis Kleszczów Karta Aktualizacji Nr 1/2021, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,  wchodzi w życie z dniem 22.06.2021r.

 

Komunikat w sprawie procesu aktualizacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD

Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.  jest zobowiązana dostosować zapisy swojej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej do wymagań aktualnie obowiązujących zapisów Prawa energetycznego i innych aktów prawnych.

W związku z powyższym poddajemy do konsultacji społecznych, projekt Karty Aktualizacji nr 1/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), która została umieszczona na stronie www.es-k.pl

Uwagi do treści projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD należy przesyłać pocztą na wskazany  adres w Komunikacie w terminie do dnia 07.06.2021 roku z podaniem nazwy podmiotu zgłaszającego uwagi, dane teleadresowe, treść uwagi wraz z uzasadnieniem, propozycje zapisów.

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD

Projekt Karty Aktualizacji 1/2021 IRiESD

Formularz zgłaszania uwag

 

 

Zakończenie procesu konsultacji projektu aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o.

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 14.05.2019r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. zakończyła w dniu 29.05.2019r. proces konsultacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Raport z konsultacji z użytkownikami systemu został zamieszczony wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. pod adresem www.es-k.pl

Zatwierdzona przez Zarząd spółki Energoserwis Kleszczów Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, tekst jednolity,  wchodzi w życie z dniem 05.06.2019r.

Pismo okólne informujące o zakresie wprowadzonych zmian w IRiESD Pismo_4_2019